Bu Gizlilik Politikası, sitemizde kullandığınız hizmetler ve gönderdiğiniz kişisel verilerinizin ne amaçla kullanılabileceğini, paylaşımıyla ilgili esasları, bilgi transfer güvenliği esaslarını, bilgilerinizin tarafınızdan ne şekilde değiştirilebileceğini yada kayıtlarımızdan ne şekilde silinebileceğine dair bilgileri içerir.Topladığımız bilgiler ve bunları kullanım şeklimiz

Aşağıda belirtilen türde bilgiler toplayabiliriz:

Sizin verdiğiniz bilgiler – Sitemizde herhangi bir form doldurduğunuzda sizinle ilgili bazı kişisel bilgiler edinmiş oluruz. Bu bilgileri değiştirmek ya da iptal etmek için hakanozkulasor.com adresindeki değişiklik ve iptal formunu doldurabilirsiniz. Bu şekilde bir daha sizinle e-posta yada telefon yoluyla iletişim kurulmasını engelleyebilirsiniz. Dilerseniz bu gizlilik politikası sayfasının sonundaki formu doldurarak da iptal veya değişiklik gerçekleştirebilirsiniz.Çerezler – Sitemizi ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınıza ya da kullandığınız diğer cihaza bir çerez göndeririz. Tarayıcıların çoğu, başlangıçta çerezleri kabul edecek şekilde ayarlanır ancak siz, tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek veya çerez gönderildiğinde bunu size bildirecek şekilde tekrar ayarlayabilirsiniz.Günlük bilgileri – Sitemize bir tarayıcı, bir uygulama veya başka bir istemci üzerinden eriştiğinizde, sunucularımız belirli bilgileri otomatik olarak kaydeder. Bu sunucu günlükleri; web isteğiniz, bir hizmetle etkileşiminiz, İnternet Protokolü adresi, tarayıcı türü, tarayıcı dili, istek tarihiniz ile saatiniz ve tarayıcınızı veya hesabınızı özgün biçimde tanımlayan çerezler gibi bilgileri içerebilir. Bu bilgileri sitemize yapılabilecek kötü niyetli saldırıları tespit edeblmek amacıyla kullanabiliriz.Bu bilgileri, bilgilerin toplanma amacından farklı amaçlarla kullanmak istersek, kullanmadan önce sizden izin alırız

Bilgi paylaşımı

Kişisel bilgileri yalnızca aşağıda sıralanan kısıtlı durumlarda diğer kurumlar ve üçüncü şahıslarla paylaşırız:

 Sadece sorularınız sitemiz içerisinde, kimliğinizi ortaya çıkarabilecek bilgiler silinerek yayınlanabilir. Bu yayınlamadaki temel amaç ve niyet benzer soru ve sorunları olan kişilerin bu bilgilerden faydalanabilmesidir. Ancak bu sorulardan sadece bu temel kriterlere uygun olanları seçilerek yayınlanabilecektir. Hastalıkları ve sorunları başkaları için fayda göstermeyecek sorular yayınlanmamaktadır. Soru metni içerisinde bulunabilecek yaş, sene, yer, isim, şehir gibi gizliliğinizi ve mahrumiyetinizi ortaya çıkaracak ibareler perdelenecek ya da tamamen silinerek yayınlanabilecektir.

İzin verdiğinizde. Gizli kişisel bilgilerin paylaşılabilmesi için izin vermeniz gerekir.

Söz konusu bilgilere erişimin, bu bilgilerin korunmasının veya ifşa edilmesinin (a) yürürlükteki herhangi bir yasaya, düzenlemeye, yasal işleme veya uygulanabilir resmi isteğe uyulması, (b) potansiyel ihlallerin araştırılması (c) sahtekarlıkla veya güvenlikle ilgili sorunların veya teknik sorunların saptanması, önlenmesi ya da başka bir şekilde ele alınması veya (d) yasaların gerektirdiği veya izin verdiği şekilde kullanıcılarının veya kamunun haklarına, mülkiyetine veya güvenliğine ilişkin olarak oluşabilecek zararlara karşı korunması için makul bir şekilde gerekli olduğuna iyi niyetle inandığımızda.

Bilgi güvenliği

Kişisel bilgilere erişimi, bizim adımıza işlemek için bu bilgilere gereksinim duyan çalışanlarımız ile sınırlı tutarız. Bu kişiler, verileri gizli tutmakla yükümlüdür ve bu yükümlülüklerini yerine getirmediklerinde fesih ve cezai adli takibat dahil olmak üzere çeşitli cezai sonuçlarla karşı karşıya kalabilirler.

Kişisel bilgileri güncelleme ve silme

Verdiğiniz kişisel bilgileriniz yanlışsa bu bilgileri düzeltmek ya da yasalar tarafından veya yasal iş amaçlarıyla saklanması gerekmediği sürece istediğiniz zaman bu verileri silmek için hakanozkulasor.com adresindeki iptal formunu doldurabilirsiniz.

Bu Gizlilik Politikasında değişiklik

Bu Gizlilik Politikasında zaman zaman değişiklik yapılabileceğini unutmayın. Açıkça izninizi almadan bu Gizlilik Politikası kapsamındaki haklarınızda kısıtlama yapmayız. Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikleri bu sayfada yayınlarız ve değişiklikler önemliyse daha dikkat çekici bir bildirim (belirli hizmetler için Gizlilik Politikası değişikliklerine ilişkin e-posta bildirimi gibi) sağlarız.